Politik inom Europa

De flesta länder som hör till Europa hör även till EU. Det innebär att man i grund och botten har lika lagar i de olika länderna. Det finns nästan en “minsta” lag inom alla områden som alla länder som är med i EU måste ha, därefter kan de bestämma hårdare regler inom de olika områdena. Det innebär även att EU har ett ekonomiskt samarbete och att man har gjort det man kan för att förenkla handeln för varor mellan de olika länderna. Man vill att människor som bor inom EU ska kunna röra sig fritt inom de olika länderna och de flesta länder i EU är medlemmar i Schengen.

EU uppkom efter andra världskriget och syftet var att man skulle behålla fred emellan de olika länderna och att man skulle se till att hjälpa varandra och därmed bygga sig starkare. Storbritannien är det första landet som har valt att lämna EU efter att från början ha gått med i det. Det har lett till en orolig situation politiskt i Europa samtidigt som man fortfarande försöker behålla den starka relationen med Storbritannien. Därav har EU i dagsläget börjat att ifrågasättas och man tror att fler länder kommer att välja att lämna EU.