Bilar i politiken

Att vi måste tänka mer på vår miljö är någonting som nog de flesta har insett efter de senaste årens stora klimatförändringar. Bland annat har vi sett att allt fler väljer att köpa ekologisk mat som har ett mindre ekologiskt avtryck, samt att det är allt fler som gärna vill ha vind- eller soldriven energi i sina hem. En annan aspekt på det hela är vår syn på utsläppen som kommer utav vår trafik, där många gärna vill se en förändring.

Den politiska frågan kring att på olika sätt få folk att köra mindre bil, eller välja en bil som släpper ut mindre farliga avgaser har länge varit upp på tapeten. Att vi måste göra någonting åt detta är alla partier i riksdagen överens om och det som skiljer dem åt är på vilka sätt man vill göra det hela. En del partier vill till exempel inför olika skatter som är fördelaktiga för de som väljer att köpa miljövänliga bilar istället för vanliga diesel- eller bensinfordon. Andra vill i sin tur höja priserna på drivmedel för att få konsumenterna att minska ner på sitt användande.

Någonting som många har propsat på är att man samtidigt bör bygga ut nätverket av buss- och tågtrafik, för att göra detta till ett mer självklart val för fler. Idag är det många som gärna skulle vilja använda sig utav dessa färdmedel, men får avstå från det då turerna inte går ihop med deras arbetstider, alternativt inte passerar där de skulle vilja hoppa av. Likaså anser en del att priserna på tåg- och bussbiljetter är ganska höga, samt att det ofta förekommer strul som gör att man väljer bort dessa färdmedel av ren bekvämlighet.

För dig som väljer att åka bil finns det flera små knep som du kan ta till dig för att ändå dra ditt strå till stacken. Till exempel kan du tänka på att inte ta bilen vid korta sträckor, samt att du använder dig av motorvärmare om du har tillgång till detta på din parkering. På hemsidan bil.nu kan du läsa mer om hur du kan tänka kring ditt bilköp ifall du samtidigt vill ha miljöns bästa i åtanke.